ხშირად დასმული კითხვები

რითულას ყველა პროდუქტი სერტიფიცირებულია FDA და EMA– ს მიერ მოთხოვნილი უმაღლესი სტანდარტებით და პროდუქციის ექსპორტი შესაძლებელია ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

რითულას პროდუქციას, კომერციულ კოსმეტიკაში აქვს უმაღლესი ხარისხი მინიჭებული, რაც გულისხმობს რომ პროდუქცია მზადდება ყველაზე მცირე ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებით და შესაფერისია ყოველდღიური მოხმარებისთვის.

რითულას პროდუქციის მწარმოებელი ყველა ქარხანა სერტიფიცირებულია პარიზის ხელშეკრულებაში რატიფიცირებული გარემოსდაცვის სტანდარტების შესაბამისად და არის ეკო-მეგობრული.

დღის 12 საათამდე მიღებული შეკვეთების მიწოდება ხდება იმავე დღეს, ხოლო 12 საათის შემდეგ ყველა შეკვეთის მიწოდება ხორციელდება მეორე დღეს.

ანგარიშსწრება შესაძლებელია საკრედიტო ბარათით ან შეგიძლიათ გადმორიცხოთ კომპანიის ანგარიშზე,რომელიც მითითებულია ინვოისში.