სასტუმროს ტანის პირსახოცი

სასტუმროს ტანის პირსახოცი საუკეთესო ხარისხის

სასტუმროს ფეხის პირსახოცი

სასტუმროს ფეხის პირსახოცი საუკეთესო ხარისხის

სასტუმროს ხელის პირსახოცი

სასტუმროს ხელის პირსახოცი საუკეთესო ხარისხის