ჩაის ისტორია

ჩაის ხის ზეთი არის სპეციალური ტიპის ეთერზეთი, რომელიც მიიღება ჩაის ხის ფოთლების წყლით გამოხდით. ჩაის ხე ან მელალეუკა, როგორც მას ასევე ...

Continue reading